Värnamo automatsvarvning

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy och Miljöpolicy

Vi på Värnamo automatsvarvning strävar alltid efter att leverera tjänster och produkter av högsta kvalitet, samtidigt som vi värnar om miljön. Vår kvalitetspolicy och miljöpolicy är samlade i en lättillgänglig PDF-fil.

KVALITETS & MILJÖPOLICY

SV

ISO 14001 | ISO 9001

EN

ISO 14001 | ISO 9001

Våra ISO-certifikat

Vi är stolta över att vara certifierade enligt de internationellt erkända standarderna ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. Dessa certifieringar bekräftar vårt engagemang för hållbarhet och kvalitet i alla led av vår verksamhet.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015-certifieringen säkerställer att våra miljöledningssystem är effektiva och hjälper oss att minimera vår miljöpåverkan. Genom att följa denna standard kan vi implementera och förbättra våra miljöåtgärder på ett systematiskt sätt.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015-certifieringen garanterar att våra kvalitetsledningssystem är robusta och fokuserar på att möta kundernas behov samt överträffa deras förväntningar. Denna certifiering är en bekräftelse på vår strävan efter kontinuerlig förbättring och kundnöjdhet.

Hållbarhet

På Värnamo Automatsvarvning AB är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. Vi är dedikerade till att minska vår miljöpåverkan, främja socialt ansvar och säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet. Våra riktlinjer för hållbarhet och vår uppförandekod är utformade för att vägleda oss i att uppnå dessa mål och för att säkerställa att vi agerar etiskt och ansvarsfullt i alla aspekter av vår verksamhet. Ta del av våra policyer och åtaganden för att förstå hur vi arbetar för en hållbar framtid.

Hållbarhetsåtagande

Uppförandekod